Sponsoring & MVO bij Autobedrijf Jedi

"Samen bouwen aan een duurzame toekomst, stap voor stap, rit na rit."

Als betrokken bedrijf ondersteunt Autobedrijf Jedi verschillende lokale initiatieven, van sport tot welzijn. Dit omvat sponsoring van lokale sportverenigingen en evenementen zoals Staatsbosbeheer's Boomplantdag en goede doelen zoals de rolstoelbus Aventurijn en hospices in de regio. Ons sponsorbeleid richt zich op lokale initiatieven die de gemeenschap ten goede komen en waarbij Autobedrijf Jedi een zichtbare rol kan spelen. We geven de voorkeur aan sponsoring in goederen boven geldelijke bijdragen.

Jedi als sponsor van uw organisatie?

Sponsorcriteria:

Alle sponsoraanvragen worden getoetst aan criteria zoals: lokaal karakter, betrokkenheid van vaste klanten, relevantie voor de lokale samenleving, exclusiviteit van sponsoring door Autobedrijf Jedi, bereik van doelgroep en betrouwbaarheid van de aanvragende organisatie. Daarnaast streven we naar duurzame sponsorrelaties en geven we de voorkeur aan sponsoring in natura.

Indienen van sponsorverzoeken:

Sponsorverzoeken kunnen worden ingediend via esther@jedi.nl en moeten voorzien zijn van gedetailleerde informatie over het evenement of initiatief, sponsormogelijkheden en contactgegevens. Aanvragers ontvangen binnen tien werkdagen een onderbouwde reactie.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Als bedrijf nemen we onze verantwoordelijkheid voor het milieu serieus. We implementeren maatregelen om energie-, water- en papierverbruik te beperken, afval te scheiden en te verminderen, risico's bij het gebruik van stoffen te minimaliseren en milieuverontreiniging te voorkomen. Daarnaast informeren we onze klanten over duurzame mobiliteitsoplossingen en besteden we aandacht aan het welzijn en de ontwikkeling van onze medewerkers. Autobedrijf Jedi was het eerste autobedrijf in Nederland dat gecertificeerd werd voor ISO, ARBO en Milieu en we blijven ons inzetten volgens deze standaarden.