Sponsoring & MVO

Als maatschappelijk betrokken organisatie ondersteunt Autobedrijf Jedi diverse initiatieven. Van groot tot klein. Van sport naar welzijn. Zo is Autobedrijf Jedi betrokken bij lokale sportverenigingen (zoals VV Zeewolde, Hockeyclub Zeewolde, Hockeyclub en SV Reaal in Dronten) en waren wij jaren sponsor van de jaarlijkse Boomplantdag van Staatsbosbeheer in Zeewolde. Maar ook sponsoren wij goede doelen zoals de rolstoelbus Aventurijn, voor het vervoer van leerlingen, Nieuwjaarsduik van de Rotaryclub in Zeewolde, Toon Hermans Huis Zeewolde en de hospices in Almere en Dronten e.v.a.

Sponsorbeleid Autobedrijf Jedi

Bij Autobedrijf Jedi draait het al 40 jaar jaar om mensen. De klant en diens auto staan voor ons op de eerste plaats. Samen met onze collega’s zullen we er alles aan doen om een prettige, professionele en hoogkwalitatieve service te verlenen. Gedreven uit passie en vakmanschap voor de automobiel en met alle aandacht voor de ander. Als derdegeneratie-familiebedrijf staan we midden in de samenleving. Zo ondersteunen we diverse lokale en regionale initiatieven. 

Sponsoringscriteria

Omdat wij jaarlijks meer sponsorverzoeken ontvangen dan we kunnen honoreren, toetsen we alle sponsoraanvragen aan de volgende criteria:

 

• Het betreft een lokaal sponsorverzoek, dat plaatsvindt in of genitieerd wordt vanuit een van onze vestigingsplaatsen of in onze regio (Flevoland)

•Het verzoek wordt ingediend door een vaste klant van Autobedrijf Jedi;
• Het verzoek heeft betrekking (op het welzijn van) de lokale samenleving;
• Autobedrijf Jedi is het enige deelnemende autobedrijf;
• Met de sponsoring bereiken we een breed publiek n onze doelgroep;
• De aanvragende organisatie is betrouwbaar en staat niet ter discussie;
• Het sponsorverzoek is realistisch en biedt ruimte tot zichtbare promotie;
• De sponsoring komt ten bate van een grotere groep of stichting; geen individu;

• Waar mogelijk gaat onze voorkeur gaat uit naar sponsoring in goederen in plaats van geld.

  Denk hierbij aan het beschikbaar stellen van auto’s, etc.

Sponsorverzoek indienen

Sponsorverzoeken kunnen ingediend te worden via esther@jedi.nl Voor een zorgvuldige afweging dient dit sponsorverzoek voorzien te zijn van aanvullende informatie (wat, wanneer, waarom, wie, bereik), sponsormogelijkheden en -bedragen en contactgegevens.
Binnen uiterlijk tien werkdagen ontvangt de aanvrager een onderbouwde reactie.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO)  

Om met elkaar zuinig te zijn op onze aarde, zodat andere generaties ook hier nog kunnen leven, hebben wij als bedrijf een aantal maatregelen ingevoerd en acties ontwikkeld. Wat kunnen wij binnen onze organisatie verbeteren, waardoor we minder milieubelastend zijn voor onze omgeving. Oog hebben voor onze medewerkers, klanten en zakelijke relaties.


Er wordt zorgvuldig omgegaan met het leefmilieu en de grond- en hulpstoffen die wij in onze bedrijven gebruiken. Wij spannen ons in om:


* Het verbruik van energie, water en papier te beheersen;

* Afvalstromen te scheiden en de hoeveelheid te beperken;

* Risico's bij het gebruik en opslag van (gevaarlijke) stoffen te beperken;

* Milieuverontreiniging te voorkomen;

* Onze klanten te informeren over duurzame mobiliteitsoplossingen;

* Zorg en aandacht te besteden aan welzijn, ARBO, werkplek en de persoonlijke ontwikkeling van de      medewerkers.


Autobedrijf Jedi was in 1998 het eerste autobedrijf in Nederland dat door TV Nederland is gecertificeerd voor ISO, ARBO en Milieu. Wij werken nog iedere dag volgens deze standards.