Sponsoring

Als maatschappelijk betrokken organisatie ondersteunt Autobedrijf Jedi diverse initiatieven. Van groot tot klein. Van sport naar welzijn. Zo is Autobedrijf Jedi betrokken bij lokale sportverenigingen (zoals VV Zeewolde, Hockeyclub Zeewolde en Dronten) en zijn we sponsor van de jaarlijkse Boomplantdag van Staatsbosbeheer. Maar ook sponsoren wij goede doelen zoals de rolstoelbus Aventurijn, voor vervoer van leerlingen, Nieuwjaarsduik van de Rotaryclub in Zeewolde, Toon Hermans Huis e.v.a.

Sponsorbeleid Autobedrijf Jedi

Bij Autobedrijf Jedi draait het al bijna 40 jaar jaar om mensen. De klant en diens auto staan voor ons op de eerste plaats. Samen met onze collega’s zullen we er alles aan doen om een prettige, professionele en hoogkwalitatieve service te verlenen. Gedreven uit passie en vakmanschap voor de automobiel en met alle aandacht voor de ander. Als derdegeneratie-familiebedrijf staan we midden in de samenleving. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in onze genen. Zo ondersteunen we diverse lokale en regionale initiatieven.

Sponsoringscriteria

Omdat wij jaarlijks meer sponsorverzoeken ontvangen dan we kunnen honoreren, toetsen we alle sponsoraanvragen aan de volgende criteria:

 

• Het betreft een lokaal sponsorverzoek, dat plaatsvindt in of geďnitieerd wordt vanuit een van onze vestigingsplaatsen of in onze regio (Flevoland)

•Het verzoek wordt ingediend door een vaste klant van Autobedrijf Jedi
• Het verzoek heeft betrekking (op het welzijn van) de lokale samenleving;
• Autobedrijf Jedi is het enige deelnemende autobedrijf
• Met de sponsoring bereiken we een breed publiek čn onze doelgroep
• De aanvragende organisatie is betrouwbaar en staat niet ter discussie
• Het sponsorverzoek is realistisch en biedt ruimte tot zichtbare promotie
• De sponsoring komt ten bate van een grotere groep of stichting; geen individu

• Waar mogelijk gaat onze voorkeur gaat uit naar sponsoring in goederen in plaats van geld.

Denk hierbij aan het beschikbaar stellen van auto’s, etc.

Sponsorverzoek indienen

Sponsorverzoeken kunnen ingediend te worden via esther@jedi.nl Voor een zorgvuldige afweging dient dit sponsorverzoek voorzien te zijn van aanvullende informatie (wat, wanneer, waarom, wie, bereik), sponsormogelijkheden en -bedragen en contactgegevens.
Binnen uiterlijk tien werkdagen ontvangt de aanvrager een onderbouwde reactie.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Bij Autobedrijf draait het al bijna 40 jaar om mensen. De klant en diens auto staan voor ons op de eerste plaats. Samen met onze collega’s zullen we er alles aan doen om een prettige, professionele en hoogkwalitatieve service te verlenen. Gedreven uit passie en vakmanschap voor de automobiel en met alle aandacht voor de ander.


Als derde generatie-familiebedrijf staan we midden in de samenleving. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in onze genen. Zo ondersteunen we diverse lokale en regionale initiatieven.

Om met elkaar zuinig te zijn op onze aarde, zodat andere generaties ook hier nog kunnen leven, hebben wij als bedrijf een aantal maatregelen ingevoerd en acties ontwikkeld. Iedere vergadering wordt er gesproken over milieu. Wat kunnen wij binnen onze organisatie verbeteren, waardoor we minder milieubelastend zijn voor onze omgeving. Al jaren scheiden wij papier van het restafval. In Zeewolde hebben wij zonne-collecteren geplaatst voor de verwarming van het pand. Alle lichtarmaturen gaan automatisch uit wanneer er geen beweging is in die ruimte. In Almere hebben wij alle TL-armaturen vervangen voor LED-lampen.