Disclaimer

Disclaimer Autobedrijf Jedi

Laatst bijgewerkt: 1-1-2024

Algemeen

De informatie op deze website, www.jedi.nl, wordt met zorg samengesteld door Autobedrijf Jedi. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de verstrekte informatie volledig, juist, en up-to-date is. Autobedrijf Jedi behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Aansprakelijkheid

Autobedrijf Jedi aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website. Dit geldt ook voor eventuele onvolledigheden, onjuistheden of typografische fouten op de website.

Externe Links

De website van Autobedrijf Jedi kan links bevatten naar externe websites waarover wij geen controle hebben. Autobedrijf Jedi is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies die voortvloeit uit het gebruik van externe websites.

Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, logo's en video's, behoren toe aan Autobedrijf Jedi. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autobedrijf Jedi gebruik te maken van de inhoud van deze website op welke wijze dan ook.

Contactgegevens Autobedrijf Jedi

Jedi Almere

Markerkant 1402, 1314 AR Almere

Telefoon: 036 - 533 2020

Mobiel: 06 - 491 860 03

E-mail: info@jedi.nl

Jedi Zeewolde

Schepenveld 49, 3891 ZK Zeewolde

Telefoon: 036 - 522 1330

Mobiel: 06 - 833 217 11

E-mail: info@jedi.nl

Voor vragen of opmerkingen over deze disclaimer kunt u contact opnemen via de verstrekte contactgegevens.

Autobedrijf Jedi behoudt zich het recht voor om deze disclaimer op elk moment te wijzigen of aan te vullen.