Lease informatie

Lease downloads

- Schadeformulier - Belastingdienst
- Het nieuwe rijden
- Voertuiggegevens
- Routenet

Leasecontact

 
 
 
 


Schade leaseauto melden

Schade met tegenpartij
Bij schade aan de auto waarbij een tegenpartij is betrokken is het noodzakelijk dat u een schadeformulier invult.
Belangrijk is dat zowel u als de tegenpartij het schadeformulier volledig invullen en ondertekenen. Aan de hand van de uitgebreide toelichting op het schadeformulier is het invullen snel en eenvoudig te realiseren. Vergeet ook niet de achterzijde in te vullen. Komt u er niet uit? Bel ons dan gerust, wij helpen u graag bij het invullen.Maak indien mogelijk ook foto’s van de schade en de situatie ter plaatse.


Bent u niet (meer) in het bezit van een schadeformulier? Dan kunt u hier een versie downloaden.


Nu de schade oorzaak is vastgelegd meldt u de schade zo spoedig mogelijk bij de schadeafdeling van Jedi Lease. Volgens de geldende polisvoorwaarden is de verzekerde verplicht om binnen 48 uur na het ontstaan van de schade c.q. het bekend raken van enige schade Jedi Lease hiervan op de hoogte te stellen. Schade aan de leaseauto die later wordt gemeld komt meestal niet voor vergoeding in aanmerking.


Schade door onbekende dader
Bij schade veroorzaakt zonder bekende tegenpartij dient u aangifte te doen bij de politie. Dit kan in de meeste gevallen digitaal. Dit aangifteformulier samen met uw schadeaangifteformulier kunt u mailen naar administratie@jedi.nl
of per post verzenden naar: Jedi Lease – Postbus 7 – 3890 AA – Zeewolde.


U kunt schade aan uw leaseauto online melden. Na bevestiging van de door u ingevoerde gegevens ontvangt u een bevestiging per e-mail van ons.


Bericht versturen


Om een betere inschatting te kunnen maken van uw schade en het herstel verzoeken wij u om het volgende te fotograferen:
• Kentekenplaat;
• Kilometerstand in het dashboard;
• Overzicht van de hele auto
• De schade aan de auto


Foto’s uploaden

Groene kaart aanvragen
Ieder jaar met de maandfactuur van februari zenden wij u een nieuwe groene kaart toe. Bij het nieuw inzetten van een Jedi Lease auto gedurende het jaar, zullen wij maximaal na 2 weken u de groene kaart separaat doen toekomen. Mocht u de groene kaart kwijt zijn geraakt hier stuur dan een e-mail naar administratie@jedi.nl voor het aanvragen van een nieuwe.


Berijderswissel doorgeven

Het kan natuurlijk voorkomen dat er binnen uw organisatie veranderingen plaatsvinden waardoor er ook een andere berijder met een Jedi Lease auto gaat rijden. Wij vinden het prettig wanneer u deze wisseling aan ons door wilt geven. De gegevens van de nieuwe berijder kunt u mailen naar lease@jedi.nl 


In verband met eventuele schademeldingen richting onze verzekeraar heeft het onze voorkeur dat u hier een scan van het rijbewijs, adres en contactgegevens van de bestuurder van de Jedi Lease upload.


Upload rijbewijs 


Lease auto inleveren

Inname afspraak maken
Voor de inname van de leaseauto maken wij graag een afspraak met u. Zo hebben wij dan tijd voor u om de auto te controleren en alle bescheiden die bij de auto horen in ontvangst te kunnen nemen. Van deze inname maken wij een inname-rapport op. Wilt u ervoor zorgen dat de auto gewassen wordt aangeboden? Dat scheelt tijd en een latere discussie over eventuele schades. 


Wij gaan ervan uit bij de inname dat alle schades welke op de leaseauto zitten, reeds door u gemeld zijn. Een afspraak voor de inname kunt u maken met Wil-Bert van Essen, via wilbert@jedi.nl of 036 - 533 2020.